La Societat

Fundada al 1991, la Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica és una societat científica filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia i a la Secció de Ciències Biològiques.

La SCHCT impulsa les recerques històriques sobre el passat científic i tecnològic, amb la inclusió de totes les activitats científiques (sense exceptuar-ne els estudis de la persona i de la societat) de totes les èpoques, de totes les localitzacions i de tots els enfocaments de treball rigorosos. Tant des del punt de vista del descobriment i la producció de teories científiques, de pensament científic i d’innovacions tecnològiques, com des del punt de vista de llur aplicació i llur difusió, incloent-hi l’ensenyament.

 

Relacions

La SCHCT és sòcia institucional de la European Society for the History of Science. El president de la SCHCT.

La SCHCT forma part de la Divison of History of Science and Technology que, alhora, és una secció de la International Union of History and Philosophy of Science and Technology.