Consell directiu i Comissions

 

El Consell Directiu de la SCHCT es renova per meitats cada dos anys.

La composició actual és la següent:

President: Jesús I. Català Gorgues

Vicepresidenta: 

Secretària: Mavi Corell Domènech

Tresorera: Andrea Graus Ferrer

Representant de l’IEC: Antoni Roca Rosell

Vocals:

Pasqual Bernat López

José Ramón Bertomeu Sánchez

Mònica Blanco Abellan

Miquel Carandell Baruzzi

María José Esteve

Sara Fajula Colom

Carmel Ferragud Domingo

Jordi Ferran Boleda

Antonio García Belmar

Ximo Guillem Llobat

Marta Jordi Taltavull

Àlvar Martínez Vidal

Maria Rosa Massa Esteve

José Pardo Tomás

Emma Sallent del Colombo

Josep Simon

Ignacio Suay Matallana

Miquel Terreu

Alfons Zarzoso

Vocals permanents:

Josep M. Camarasa Castillo

Antoni Roca Rosell

 

COMISSIÓ DE COL·LOQUIS

La comissió de col·loquis de la SCHCT s’encarrega de la planificació i posada en pràctica del Programa de col·loquis de la SCHCT.

Membres:

Monica Balltondre

Miquel Carandell

Judit Gil

Ximo Guillem

Luís Moreno Martínez

Enric Novella

Cristina Sans

Ignacio Suay [coordinador]

 

COMISSIÓ D’ENSENYAMENT

La comissió d’ensenyament de la SCHCT s’encarrega de la planificació de les Jornades i el Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de Batxillerat, entre d’altres.

Membres:

Carmel Ferragud i Maria Rosa Massa (coordinadors)  

Francesc-Xavier Barca

Mònica Blanco

José Ramón Bertomeu

Agustí Camós

Iolanda Guevara

Luis Moreno

Fàtima Romero Vallhonesta