ASSOCIAR-SE

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), compta amb tres-centes persones associades. La quota anual a satisfer, mitjançant domiciliació bancària, és de 40 euros per als socis ordinaris i 25 euros per als estudiants i jubilats que ho sol·licitin.

Per sol·licitar la inscripció com a soci cal que ompliu el formulari en l’enllaç següent i, seguidament, envieu el full de domiciliació bancària SEPA -que trobareu tot seguint les indicacions del formulari- a l’adreça schct@iec.cat

La inscripció es fa per anys naturals (de gener a desembre), tenint dret els inscrits a rebre tots els materials i publicacions que hagin estat tramesos als socis des del mes de gener de l’any en el qual es formalitza la inscripció.

Si ja sou soci i voleu modificar qualsevol de les vostres dades ho podeu fer clicant aquí.