Hemeroteca

La premsa científica periòdica és el principal vehicle de comunicació de la ciència al món contemporani. Les revistes difonen i validen el coneixement, i alhora certifiquen l’autoria i la primacia de les contribucions. Els seus inicis es remunten als intercanvis propiciats per la República de les Lletres i, en especial, al dinamisme d’algunes acadèmies com la Royal Society de Londres, que el 1665 començà a publicar les Philosophical Transactions.

A casa nostra, comptem amb prop d’un miler de títols, dels quals uns cinc-cents corresponen a revistes mèdiques. La continuïtat de les publicacions no és precisament la seva característica més reexida. Moltes van aparèixer i, tot d’una, van desapàreixer. I, per altra banda, la Guerra Civil les va interrompre totes. No obstant, el problema més greu a hores d’ara és un altre: les col·leccions que avui es conserven a les hemeroteques, estan incompletes gairebé sempre.

Des de fa deu anys, la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) ha participat en diversos projectes de localització, digitalització i difusió de les revistes científiques més emblemàtiques, o de més difícil localització, per tal de facilitar, tant les tasques de recerca com la satisfacció de la simple curiositat. A part del projecte Premsa Mèdica, que de moment inclou revistes mèdiques anteriors a 1939, la SCHCT ha col·laborat en l’Hemeroteca Científica de l’Institut d’Estudis Catalans.

Les darreres revistes digitalitzades són:

Ciència: revista catalana de ciència i tecnologia

Arxius d’Odontologia

Ars medica

Instituto de Fisiologia

Revista de sanidad de guerrra

Medicina Física