PREMI PER A TREBALLS DE MÀSTER D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA

Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d’història de la ciència amb una orientació acadèmica

5a convocatòria.
Premi instituït l’any 2017.

Els objectius del premi són donar suport als estudiants de postgrau d’història de la ciència, de la tècnica i de la medicina, que en el futur constituiran el col·lectiu acadèmic d’aquesta disciplina, i contribuir al desenvolupament d’un currículum acadèmic de publicacions en aquest àmbit de treball.

Ofert a treballs de fi de màster d’història de la ciència en els àmbits de la història de la ciència, de la medicina i de la tecnologia, estretament relacionats amb el periodisme científic, els museus, el patrimoni científic i altres formes de comunicació.

Els treballs han d’ésser inèdits.

Per presentar-se al premi cal haver superat durant els tres darrers anys un dels màsters següents: Màster en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat (Universitat Autònoma de Barcelona – Universitat de Barcelona) o Màster Interuniversitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica (Universitat Miguel Hernández d’Elx – Universitat de València – Universitat d’Alacant).

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar un escrit breu redactat en català —amb títol i resum de quatre pàgines com a màxim (2.800 caràcters amb espais per pàgina)—, el treball original en PDF, un certificat acadèmic personal, un breu currículum acadèmic i un breu escrit sobre les motivacions en l’elecció del tema de treball. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat, amb còpia a schct@iec.cat.

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica nomenarà, per mitjà de la Junta Directiva, la comissió avaluadora d’aquest premi, que farà pública al web de la Societat, i procurarà, si escau, la participació i la col·laboració dels equips de coordinació dels màsters implicats en les diverses fases d’aquest premi.

La dotació del premi és de vuit-cents euros (800 €). Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

L’acceptació del premi implica el compromís, per part de l’autor o autora, de publicar una versió adaptada de la seva recerca en forma d’article acadèmic, d’un màxim de 8.000 paraules, a la revista Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica. El treball haurà de seguir les normes de publicació de la revista, publicades al web de la Societat.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu al juliol .

Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023 a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi

 

 


Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d’història de la ciència amb una orientació professional

8a convocatòria.

Premi instituït l’any 2015.

Els objectius del premi són donar suport als estudiants de postgrau d’història de la ciència, de la tècnica i de la medicina, que en el futur constituiran el col·lectiu professional d’aquesta disciplina, i fomentar la participació dels estudiants que compaginen la investigació històrica de qualitat amb activitats i projectes de comunicació científica en el món del periodisme, la comunicació, la museologia o el turisme.

Ofert a treballs de fi de màster d’història de la ciència en els àmbits de la història de la ciència, de la medicina i de la tecnologia, estretament relacionats amb el periodisme científic, els museus, el patrimoni científic i altres formes de comunicació.

Els treballs han d’ésser inèdits.

Per presentar-se al premi cal haver superat durant els tres darrers anys un dels màsters següents: Màster en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat (Universitat Autònoma de Barcelona – Universitat de Barcelona) o Màster Interuniversitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica (Universitat Miguel Hernández d’Elx – Universitat de València – Universitat d’Alacant).

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar un escrit breu redactat en català —amb títol i resum de quatre pàgines com a màxim (2.800 caràcters amb espais per pàgina)—, el treball original en PDF, un certificat acadèmic personal, un breu currículum acadèmic i un breu escrit sobre les motivacions en l’elecció del tema de treball. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat, amb còpia a schct@iec.cat.

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica nomenarà, per mitjà de la Junta Directiva, la comissió avaluadora d’aquest premi, que farà pública al web de la Societat, i procurarà, si escau, la participació i la col·laboració dels equips de coordinació dels màsters implicats en les diverses fases d’aquest premi.

La dotació del premi és de vuit-cents euros (800 €). Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu

L’acceptació del premi implica el compromís, per part de l’autor o autora, de publicar una versió adaptada de la seva recerca, d’un màxim de 5.000 paraules, a la revista Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica. El treball haurà de seguir les normes de publicació de la revista, publicades al web de la Societat.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu al juliol.

Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023 les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi


GUANYADORS DE LES EDICIONS ANTERIORS:

El premi SCHCT de Treballs de Màster d’Història de la Ciència – Orientació Professional fou instituït en 2015.
El premi SCHCT de Treballs de Màster d’Història de la Ciència – Orientació Acadèmica fou instituït en 2017.

Inicialment s’oferí més d’un premi per categoria, a partir de la convocatòria de 2019 un premi per categoria. A continuació llistat de premis per any de concessió (corresponent a convocatòria de la tardor de l’any anterior):

2023:

Els premis es van fer públics el dia 21 d’abril, a la seu de l’IEC, al tradicional acte de lliurament dels  Premis Sant Jordi:

Acadèmic:

Núria Valls Ollé, pel seu treball titulat: “Ciències naturals a l´aula: l´experiència d´Àngels Ferrer Sensat als instituts de secundària i després de la Guerra Civil (1932-1941)”
El jurat ha fet un especial esment al treball de Dimitri Defranc Cevallos, titulat “Un conflicto mediambiental en el Amazonas: La iniciativa Yasuní-ITT en el Ecuador (1979-2019)”; i al treball d’Hèctor Isern Alsina, titulat “La proposta de l´intervencionisme climàtic: anàlisi de la narrativa tecnosolucionista”.

Professional:

Mar Rivera Colomer, pel seu treball titulat: “¿Conmemorar la ciencia y las mujeres? Análisis de los discursos del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2016-2022”.

2022:

Professional:

Núria Pujol Furelos. “I tu, què li preguntaries a Albert Einstein, Marie Curie, Maria Monclús…? Una proposta de comunicació per a un públic general des de la SCHCT”.

Acadèmic:

Madelyn Hernández Olivares. “On the Connexion of the Physical Sciences: Mary Somerville, Arabella Buckley y la física del siglo XIX”.

2021

Professional:

Julia Coelho. “O arquivo visual do Gabinete Salvador: Conhecimento material e cultura visual ao redor das plantas medicinais” .

Acadèmic:

José Pedro Marín Murcia. “Del gabinete clásico al laboratorio: Estudio del material científico y los espacios escolares para la enseñanza práctica de la Historia Natural en el Instituto de Valencia (1877-1927)”

2020

Professional:

Javier Crespo Díaz. Procesos de producción y representación de conocimiento científico, médico y
tecnológico en la elaboración de programas de televisión. Estudio de caso de QuèQuiCom (CCMA).

Acadèmic:

Martí Orriols Camps. Entre l’agricultura, la ciència i l’ecologisme: Pràctiques i discursos a l’Escola Agrària de Manresa (1984-1994).

2019

Professional:

María Isabel Fuentes Darás. Linternas,  espejos  y  vísceras.  Diseño  de  un proyecto  expositivo  a  partir  de  los  instrumentos  de  exploración  visual  del  Instituto  «López Piñero».

Laia Lleó Godall. Anàlisi dels processos comunicatius de la revista «Mujeres y Salud».

Acadèmic:

Sara  Serrano  Martínez. Aproximaciones  médicas  y  psicológicas al  suicidio  en España antes de la Guerra Civil (1926-1936).

Laura  Gavioli. Reunir  totes  les  plantes  de  Catalunya.  Adquisició  de  5  herbaris de l’Institut Botànic de Barcelona a través de les cartes de Pius Font i Quer.

2018

Professional: declarat desert.

2016-2017

Professional:

Yonadxandi Manríquez Ledezma. La exhibición del patrimonio médico en un museo de ciencia.

Luis Moreno Martínez. La ciencia en las aulas: la vida y la obra de Modesto Bargalló (1894-1981).

Jordi Salmerón Alías. Informe de mi estancia en la Biblioteca de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.

Ignacio Suay Matallana. Análisis de aguas y controversias en la España del s. XIX: Antonio Casares, José Salgado y el balneario de Carratraca.

2015

Professional:

Mar Cuenca Lorente. In Search of a Community of Experts: Toxicology in Nineteenth-Century Spain.

Joan Fabregat Llangostera. Assessoria en l’àmbit de ciències de l’exposició: “Anys de llum a la ciutat. Del XIX al XX – El canvi de segle a Tortosa: Cultura, art i ciència”.

Edward Somerville. Proximity in the Museu Blau: Analysis of the Night of the Museum, 16-17 May 2015.

Lorena B. Valderrama. Prediciendo la catástrofe. Los anuncios de terremotos en Chile a inicios del siglo XX.