Altres publicacions

TROBADES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

Actes de les I Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica Trobades científiques de la Mediterrània (Maó, 11-13 de setembre de 1991). Coordinadors: Josep M. Camarasa, Honorino Mielgo i Antoni Roca, 1994. 444 p. ISBN: 84-7283-269-4; Codi: 1001; 15,10 EUR.

Actes de les II Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Peníscola, 5-8 de desembre de 1992). Coordinadors: Víctor Navarro Brotons, Vicent L. Salavert Fabiani, Mavi Corell Domènech, Esther Moreno Latorre i Victòria Roselló Botey, 1993. 398 p. ISBN: 84-7283-250-3; Codi: 540; 15,10 EUR.

Actes de les III Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Tarragona, 7-9 de desembre de 1994). Coordinadors: Carles Puig-Pla, Agustí Camós, Jon Arrizabalaga i Pasqual Bernat, 1996. 555 p. (Exhaurit).

Actes de les IV Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Alcoi, 13-15 de desembre de 1996). Coordinadors: Georgina Blanes i Lluís Garrigós, amb la col·laboració d’Antoni Rosell i Jon Arrizabalaga, 1997. 696 p. ISBN: 84-7283-391-7; Codi: 1771; 15,10 EUR.

Actes de les V Trobades d’Història de la Ciència i de la Técnica (Roquetes, 11-13 de desembre de 1998). Coordinadors: Josep Batlló Ortiz, Pere de la Fuente Collell i Roser Puig Aguilar, 2000. 562 p. ISBN: 84-7283-503-0; Codi: 2219; 15,10 EUR.

Actes de la VI Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Vic, 27, 28 i 29 d’octubre de 2000). Coordinadors: Josep Batlló Ortiz, Pasqual Bernat López i Roser Puig Aguilar, 2002. 519 p. ISBN: 84-7283-557-X; Codi: 2432; 15,10 EUR.

Actes de la VII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Barcelona, 14, 15, 16 i 17 de novembre de 2002). Coordinadors: Josep Batlló Ortiz, Pasqual Bernat López i Roser Puig Aguilar, 2003. 694 p. ISBN: 84-7283-710-6; Codi: 2432; 15,10 EUR.

Actes de la VIII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Mallorca, 18, 19, 20 i 21 de novembre de 2004). 2006. 630 p. ISBN: 84-7283-880-3. (Exhaurit)

Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica : IX Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Girona, 16-19 de novembre de 2006). Consell de redacció: Carles Puig-Pla, Josep Batlló Ortiz, Pasqual Bernat López, Jordi Ferran Boleda, Pere Grapí Vilumara (curador), Maria Rosa Massa Esteve (curadora), Alfons Zarzoso Orellana

COL·LOQUIS D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

Aportació dels primers aeronautes al coneixement de la química de l’aire a la darreria del segle XVIII Reconstrucció i valoració de les ascensions de l’italià Vincenzo Lunardi a Madrid el 12 d’agost de 1792 i el 8 de gener de 1793. Antoni Quintana Marí, Barcelona, 1996. 39 p. (Col·loquis d’Història de la Ciència i de la Tècnica; 1). ISBN: 84-7283-351-8; Codi: 1665; 6,10 EUR.

Geoffrey E. R. Lloyd: Explorant la ciència antiga, 2001. 31 p. (Col·loquis d’Història de la Ciència i de la Tècnica; 2). ISBN: 84-7283-558-8; Codi: 2297; 6,10 EUR.

Arnaldi de Vilanova Opera Medica Omnia (1975-2000). 25 anys d’un projecte internacional, 2001. 33 p. (Col·loquis d’Història de la Ciència i de la Tècnica; 3). ISBN: 84-7283-598-7; Codi: 2360; 6,10 EUR.

PUBLICACIONS CONJUNTES

Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967). Antoni Malet, publicat conjuntament amb la Societat Catalana de Matemàtiques, Barcelona, 1995. 306 p.

Lavoisier i els orígens de la química moderna, 200 anys després (1794-1994). Edició a cura de Mercè Izquierdo i Aymerich, Iris Figuerola i Pujol, Pere Grapí i Vilumara, Agustí Nieto i Galán i Montserrat Sánchez Lladó, 1996. 184 p. ISBN 84-7283-305-4 ; Codi: 1586; 12,20 EUR.

Antecedents de l’Escola Industrial d’Alcoi: el establecimiento científico-artístico de la Real Fábrica de Paños d’Alcoi. Georgina Blanes i Nadal, Lluís Garrigós i Oltra i Rafael Sebastià Alcaraz, Alcoi, 1997. 77 p.

Einstein en català. Els tres cèlebres articles de 1905 publicats en ocasió del 75è aniversari de la seva visita a Barcelona. Publicat conjuntament amb la Societat Catalana de Física, 1998. 77 p.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona als segles XVIII i XIX: Història, ciència i societat. Coordinadors: Agustí Nieto-Galan i Antoni Roca Rosell. Coedició amb la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2000. 384 p. ISBN 84-393-5287-5; Codi: 2266; 27,10 EUR.

CLÀSSICS DE LA CIÈNCIA

Coedició amb Editorial Pòrtic i Eumo Editorial

La col·lecció «Clàssics de la Ciència» té previstos 26 títols, més una sèrie especial il·lustrada. El director de la col·lecció és Antoni Malet.

L’Institut d’Estudis Catalans i EUMO Editorial tenen un acord per a la coedició dels volums de la col·lecció.

Els volums publicats són els següents:

René Descartes. La geometria. Traductors i curadors: P. Viader i J. Pla

Carnot, Clausius, Kelvin.
Escrits fonamentals sobre el segon principi de la termodinàmica.
Traductor i curador: D. Jou

Nicolau Copèrnic. De les revolucions dels orbes celestes. Traductor: E. Rodriguez; curador: V. Navarro

Albert Einstein.La teoria de la relativitat i altres textos

Cuvier. Discurs sobre els cataclismes del globus terraqüi. Traductora: N. Parés. Curador: R. Parés Traductor: X. Roqué

Lavoisier. Tractat elemental de química. Traductora: M. Artís. Curador: A. Nieto

Maxwell, James Clerk. Escrits científics i d’assaig. Introducció i notes de Joaquim Pla i Brunet ; Traductor: Joan Masnou i Suriñach, J. Pla i Brunet

Lamarck. Filosofia zoològica. Traductor i curador: Agustí Camós

Kepler, Johannes. Paralipòmens a Vitel·lió : els orígens de l’òptica moderna. (1604). Traductors: E. Celma, I. Fígols i J.M. Montserrat. Curador: A. Malet

Bohr, Niels. L’estructura i la filosofia dels àtoms. Traductor: X. Roqué. Curador J. Heilbron

Darwin, Charles. L’expressió de les emocions en l’home i en els animals. Traductor i introducció: Xavier Bellés

Principis de geologia / Charles Lyell ; traducció de David Serrat ; textos complementaris d’Enric Aragonès

Obres previstes:

 • Maxwell et al. Textos sobre el desenvolupament sobre el desenvolupament de l’electromagnetisme.
 • Newton. Selecció de textos de filosofia natural, òptica i religió (1670-1690). Traductors: J. Henry, H. Molina i A. Malet.
 • Harvey. De motu cordis – Sobre el moviment del cor (1630)
 • Galileo. Diàlegs sobre els dos principals sistemes del món (1632)
 • Galileo. Discursos sobre dues noves ciències
 • Huygens. El rellotge de pèndul (1672)
 • Huygens. Tractat de la llum
 • Boyle. La filosofia natural de Robert Boyle (1660 1690)
 • Newton. Els principis matemàtics de la filosofia natural (1687)
 • Voltaire. Elements de la filosofia de Newton
 • Buffon. Selecció de textos de la Histoire naturelle (1749 1804)
 • Dalton, et al. Selecció de textos sobre la teoria atòmica al segle XIX
 • Lyell. Principis de geologia
 • Joule, Helmholtz, Kelvin et al. El principi de conservació de l’energia
 • Bernard, Claude. Introducció al mètode experimental
 • Heisenberg, Schrodinger, et al. Selecció de textos sobre els orígens de la mecànica quàntica
 • Einstein, Hubble, Lemaitre, et al. Selecció de textos sobre els orígens de la cosmologia moderna.
 • Lyell, Charles. Principis de geologia